Oberoende rådgivning

Sparplatsen

  • Tar betalt genom en låg fast avgift (inte som en andel av det sparade kapitalet).
  • Har inga egna fonder, utan rekommenderar de fonder som matchar sparandebehovet.

En avgörande förutsättning för att rådgivningen ska fylla sitt syfte är att den utgår från vad som är den bästa lösningen för dig som individ. Och att rådgivningen inte påverkas av andra faktorer som provision och jäv i fondvalet.

Grunden för detta hänger samman med att de traditionella banker, värdepappersföretag och försäkringsförmedlare som ger råd om finansiella produkter nästan alltid är samma aktörer som också säljer eller förmedlar produkterna. Det skapar en uppenbar intressekonflikt, eftersom rådgivarens inkomster i det fallet är beroende av vilka produkter som rekommenderas.

Vi menar att den rådgivningstjänst vi erbjuder ska skapa ett reellt värde som du som nyttjar tjänsten är villig att betala för.

Därför tar vi betalt genom en låg månatlig fast avgift.

Intresserad av en demo

Vi kommer gärna och demonstrerar vår tjänst för dig. Fyll i din information nedan så hör vi av oss omgående.

Start typing and press Enter to search