Tjänstepension och employer branding – hur hänger det ihop?

Sverige har idag en arbetsmarknad som är mycket god och det är arbetstagarnas marknad inom många tjänsteområden och branscher, i synnerhet i storstadsregionerna. Som rekryterare möter Kristina Ulander och hennes kollegor på First Reserve hundratals kandidater varje år som är på jakt efter sitt nästa steg i karriären. Hon märker att tjänstepensionen blir en allt viktigare faktor vid rekryteringen.

Jag träffade Kristina Ulander för att bättre förstå hur en förändrad situation på arbetsmarknaden påverkar vikten av att kunna erbjuda en bra tjänstepension till medarbetarna.

Hur märker du som rekryterare att det är arbetstagarnas marknad?

Vi erbjuder rekrytering, bemanning och search och våra specialistområden är inom HR, ekonomi, lön, inköp/logistik och administration. Bara under de senaste åren har vi märkt stora förändringar, och vårt arbetssätt har givetvis förändrats med marknadens utveckling.

Idag är det svårt att hitta kandidater enbart via annonsrekrytering. Det krävs nu search och headhunting till i princip alla tjänsteområde oavsett om vi söker en senior eller junior profil till våra kunder.

Det är en ständig jakt på kandidater som stämmer mot företagens önskemål. När vi väl hittar rätt person är det ett omsorgsfullt arbete som startar med att få ihop matchningen.

Vilka är argumenten du möter från kandidaterna?

Vid valet av ny arbetsgivare är det flera faktorer som vägs in förutom arbetsinnehåll.

Nästa arbetsgivare ska stå för värderingar som är viktiga för personen, utvecklingsmöjligheter, rätt lön och förmåner. Flexibilitet i olika former som är anpassat till individen ligger högt på önskelistan. Det kan vara möjligheten att styra sin arbetstid, att kunna arbeta på distans, personliga val av förmåner med mera är för många viktigt.

Framförallt uppfattas tjänstepension som en viktig förmån.

Tjänstepension är en viktig förmån

Det som många kandidater numera är medvetna om är att tjänstepensionen är en viktig del av anställningsvillkoren. Vi matas ständigt av nyheter om att pensionsfrågan är något vi måste ta ansvar för själva och att tjänstepensionen kommer vara den viktigaste delen av den totala pensionen.

I en undersökning av TNS-sifo från 2016, visar det sig att tjänstepensionen är den jobbförmån vi sätter högst värde på. Oavsett ålder, utbildning eller var vi bor. Friskvårdsbidraget, som tidigare år varit populärast bland yngre, får nöja sig med att vara tvåa på listan.

Vad innebär det för arbetsgivaren?

Det finns ett behov hos företagen att tydligt kunna kommunicera sin pensionspolicy, vilket kan vara en utmaning framförallt för det mindre företaget där man sällan har en specialist i frågan. Kandidaterna är ofta mycket medvetna och frågor som typiskt kommer upp är:

  • Finns det en pensionsplan?
  • Hur ser pensionsvillkoren ut?
  • När börjar pengar sättas in?
  • Vad är det för avgifter?
  • Hur väljer jag min placering?
  • Hur bevakar jag mina placeringar?
  • Vad händer när jag slutar?

Vad är ditt råd till de företag som söker nya medarbetare?

För att inte stupa i slutförhandling med sin toppkandidat är det alltså viktigt att pensionsfrågan finns med redan från början av rekryteringen. Rådet är därför att man vid upprättandet av kravprofilen för kandidaten inkluderar förutsättningarna för det som har med tjänstepensionen att göra.

Ju lättare och tydligare modellen är, desto enklare blir det för kandidaten att se vad det innebär. Det är viktigt att kunna erbjuda en flexibilitet som tar hänsyn till individuella önskemål, t ex vill jag ha liten eller stor risk i mitt pensionssparande? Hur ser min livssituation ut för övrigt? Vad får jag för löpande uppföljning?

Hur hänger då tjänstepension och employer branding ihop?

Employer branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Eftersom att frågan runt tjänstepension blir allt viktigare för de kandidater vi träffar, är det viktigt att du som arbetsgivare har en seriös ansats runt denna förmån. Det innebär exempelvis en tydlig pensionspolicy och att du kan förklara den.

För frågor kommer att komma.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du som företagare eller anställd kan agera runt tjänstepensionen, kontakta oss så hjälper vi gärna till. Oavsett, följ med i vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med våra insikter och enkla guider.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search