Hur fungerar Sparplatsen?
  • Som användare loggar du in med ditt BankID.
  • Därefter samlar vi in information om dig och skapar din personliga profil.
  • Det ligger sedan till grund för den automatiserade rådgivningen.

Notera att du i detta skede endast kan logga in på Sparplatsen om du har tjänstepension via det företag där du är anställd. Under hösten 2017 kommer du dock att kunna starta ett privat sparande hos oss. Du kan t ex spara till dina barn eller sätta upp ett buffertsparande.

Om du vill delta i utvecklingen av Sparplatsens konsumenttjänst, registrera dig då här.

Kan jag som privatperson ha mitt sparande hos Sparplatsen?

Till en början kommer Sparplatsen erbjuda en företags-lösning för tjänstepension. Den kommer självklart att inkludera dig som är anställd, men det gäller som sagt endast tjänstepensionen.

Under hösten 2017 kommer du att kunna starta ett privat sparande hos oss. Du kan t ex spara till dina barn eller sätta upp ett buffertsparande.

Är det Sparplatsen som hanterar mina pengar?

Nej det gör vi inte.

Vår roll är att ge råd om hur du ska spara. När du sedan sätter upp ett sparande via vår tjänst, då hanteras dina pengar av det försäkringsbolag som vi rekommenderat.

Hur tar Sparplatsen betalt?

Det traditionella sättet att ta betalt är att dra en viss procentsats från ditt samlade sparande. Det tycker vi är en dålig lösning eftersom att det ofta blir väldigt mycket pengar som försvinner.

Sparplatsens modell är i stället att du betalar ett fast belopp – ett slags abonnemang – som inte beror av hur mycket kapital du samlat.

Till det kommer avgifterna för de lågt prissatta indexfonderna i din portfölj. Notera att ingen av dessa avgifter är något som tillfaller Sparplatsen. Utan dessa går till fondförvaltarna och försäkringsbolaget.

Vilka är avgifterna hos Sparplatsen?

Utöver det fasta abonnemanget, tillkommer två rörliga avgifter.

  1. Förvaltningsavgiften för fonderna du sparar i.
  2. Den administrativa avgiften för det försäkringsskal som upprättas åt dig.

Notera att ingen av dessa avgifter är något som tillfaller Sparplatsen. Utan dessa går till fondförvaltarna och försäkringsbolaget.

Är Sparplatsen oberoende?

För oss är det viktigt att vi är oberoende.

Det betyder t ex att vi inte har några kopplingar till eller provisioner på de fonder vi inkluderar i din portfölj. Sparplatsens modell är i stället att du betalar ett fast belopp – ett slags abonnemang.

Det betyder också att vår rådgivning ger dig en mer relevant och individualiserad sparportfölj.

Ska jag välja efterlevandeskydd?

Ja, om du har familj bör du välja ett efterlevandeskydd. Speciellt om dina barn är beroende av din inkomst. Med det får din partner och dina barn (eller de du satt som förmånstagare) dina tjänstepensionspengar om du går bort.

I annat fall behöver du inte ett efterlevandeskydd.

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd.

Det innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare.

Har Sparplatsen tillstånd att bedriva rådgivning?

Ja, absolut. Den verksamhet som Sparplatsen bedriver genom den digitala rådgivningstjänsten faller under Finansinspektionens tillsyn.

Sparplatsen är registrerad hos Bolagsverket för försäkringsförmedling inom livförsäkringar, investeringsrådgivning avseende fondandelar och för fondandelsförmedling.

Sparplatsens registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Epost: bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 0771–670 670
www.bolagsverket.se

Om jag är missnöjd med Sparplatsens rådgivning, vart vänder jag mig då?

Om du är missnöjd med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen kan du framföra ett klagomål.

Vårt mål är att hantera klagomål snabbt, effektivt och korrekt. Om ett klagomålsärende inte kan besvaras inom 14 dagar kommer du skriftligen att informeras om detta, och hur klagomålet kommer att hanteras.

Om Sparplatsen inte kan tillmötesgå dig återkommer vi så snart vi kan.

Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål. Sådana synpunkter kan lämnas via kundsupport@sparplatsen.se

Klagomål framförs till:

Sparplatsen Sverige AB
Klagomålsansvarig
c/o Seddigh
183 57 Täby
Epost: klagomal@sparplatsen.se
Telefon: 0708571431

Du har rätt att begära ett skriftligt svar.

Vilka försäkringar har Sparplatsen?

Sparplatsen omfattas av Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) och QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch (QBE) gruppförsäkring för ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare och rådgivning om fondandelar.

QBE Insurande (Europe) Ltd, filial Sverige
Sveavägen 13
111 57 Stockholm
Tel: 08-587 514 00
E-post: claims-sweden@se.qbe.com

Start typing and press Enter to search