Vad är en fond och hur väljer jag fond – en guide för ditt fondval

Nästan alla svenskar sparar i fonder. De av oss som har en tjänstepension gör det per automatik, men det är också vanligt att spara direkt i fonder som privatperson. Även om du ingår i någon av ovan kategorier, eller funderar på att börja spara i fonder, kan det vara svårt att förstå vad som är vad. Och hur du ska välja rätt bland alla fonder. Den här guiden ger dig en bra start för ditt fondval.

Vad är en fond?

Kort och gott är en fond en samling värdepapper (exempelvis aktier) och det är fondens placeringsinriktning som avgör dess innehåll. Det smarta med en fond är att den just innehåller mer än ett värdepapper. I och med det sprids din risk, vilket gör att du som sparare står mer säker i det fall att ett enskilt värdepapper faller i värde. Det utgör ju endast en mindre del av totalen.

Olika sorter av fonder

I dag finns det cirka 3 000 fonder tillgängliga för oss småsparare på den svenska marknaden. Ett överväldigande utbud, som helt klart gör det svårare att välja rätt. För att göra det något mer översiktligt, delas fonderna in i olika sorter, där de vi oftast hör talas om är:

 • Räntefonder. Räntefonder placerar 100% i räntebärande värdepapper och lämpar sig väl om du vill bevara din investering utan chans till hög avkastning eller risk för större nedgångar. I valet av räntefond är det särskilt viktigt att ta hänsyn till avgiften eftersom avkastningen oftast inte skiljer så mycket mellan olika fondbolags räntefonder av samma typ.
 • Aktiefonder. En aktiefond är en fond som placerar minst 85% av innehavet i olika börsnoterade aktier. Om andelen aktier är mindre är benämningen istället blandfond. Den portfölj av aktier (minst 16 stycken, men ibland flera 100) som skapas, i och med fonden, sprider risken.
 • Indexfonder. En indexfond, som vanligtvis är en typ av aktiefond, är en fond som har samma sammansättning av aktier som de som ingår i ett index, exempelvis OMXS30-index på Stockholmsbörsen. Utvecklingen av en indexfond följer därmed sitt index.

Tips: För en mer utförlig beskrivning av de olika sorterna av fonder rekommenderar vi Konsumenternas.

Att tänka på vid ditt fondval

Oavsett vilken typ av fond du väljer att spara i finns det ett par saker du ska beakta.

 • Tiden. Det som har störst påverkan i ditt val av fond är tiden till den dagen du ska sälja ditt innehav. Generellt är tumregeln att om du tänker spara under flera år kan det tala för att placera i fonder med högre risk, eftersom sannolikheten för en god avkastning då ökar. Ska du däremot spara under en kortare tid och/eller inte vill riskera att pengarna sjunker i värde, bör du välja en fond med låg risk. Så, oavsett din ålder, om du inte sparar idag finns det ingen tid att förlora.
 • Avgiften. Det kan uppfattas (och är i viss mening) komplicerat att välja fonder. Och om det är en faktor som du inte ska ta lätt på är det avgiften för fonden. Avgiften anges i fondens faktablad som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften i Sverige för en aktiefond 1,4% och för en räntefond 0,6%. Indexfonderna brukar hamna väl under 1%.
 • Riskspridningen. Även om en fond är att se som en portfölj av de innehav som ingår i själva fonden, bör du sprida din investering över flera olika fonder. Begreppet tillgångsklass används i detta sammanhang, och beskriver en fonds exponering mot exempelvis olika geografier, industrisektorer eller bolagsstorlekar.
 • Förvaltningen. Alla fonder förvaltas av ett fondbolag, som väljer ut de värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning gör förvaltaren en egen analys av marknaden inför köp- och säljbeslut. Om förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst marknadsindex. För tydlighetens skull är alltså en indexfond detsamma som en passivt förvaltad fond.

Så hur väljer du fond?

 1. Eftersom att tiden är så pass avgörande för ditt sparande – starta nu!
 2. Välj en handfull billiga indexfonder.
 3. Se till att dessa exponeras mot olika tillgångsklasser.
 4. Och vips har du en portfölj att starta med.

Vill du lära dig mer?

Om du vill lära dig mer om hur du kan spara, registrera dig då för vårt nyhetsbrev. Så uppdaterar vi dig med våra insikter och enkla guider.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search