FinTech-revolutionen – allt förändras under 2017

FinTech-revolutionen är rotad i den finansiella krisen 2008 och det efterföljande förtroendetappet hos oss konsumenter. Vi ser globala marknader som faller över hela världen och inser att det befintliga systemet inte håller måttet. Det är helt enkelt inte byggt med individens bästa i åtanke. Men, något kommer att ske…

Med insikterna följer att vi som småsparare mer eller mindre tvingas att ägna mer uppmärksamhet åt vår egen privatekonomi. Typiska funderingar som Sparplatsen hör i detta sammanhang är

 • Jag vill agera, men var ska jag börja?
 • Det är för krångligt, vad ska jag tänka på?

Dålig matchning mellan behov och lösning

Med en generellt låg kunskap i privatekonomiska frågeställningar hos gemene man, finns det ett stort behov av att branschen förändrar sig och börjar agera mer kundorienterat. Sparplatsens egna efterforskningar visar att vi som konsumenter exempelvis efterfrågar,

 • Pålitliga och oberoende råd. Alltså inte ytterligare ett säljsamtal.
 • Relevant och lättbegriplig information som är individualiserad.
 • Enkla stödsystem som hjälper till att visualisera den befintliga situationen och guida eventuella förändringar.

Lägg till detta att konsumenterna sannolikt kommer att vara mer villiga att överväga icke-traditionella alternativ till dagens finansiella tjänster för sparande och pensionsprodukter. En studie visar att 83% av de tillfrågade är villiga att ta finansiella råd från en fullt ut digital tjänst, utan mänsklig support.

Det är helt klart så att det som idag erbjuds av banker och försäkringsbolag inte matchar behovet, vilket skapar stora möjligheter för oss som söker förändring.

Förändringen har startat

Givet ovan är det lätt att se varför FinTech-revolutionen har startat. Men, vad medför då detta?

Ett inte alltför radikalt påstående är att traditionella aktörer kommer att ersättas av en våg av innovativa nystartade företag med,

 • smartare affärsmodeller,
 • tidsenliga sätt att ta betalt,
 • direkta och skräddarsydda lösningar.

Enligt World Economic Forum, kommer banksektorn att märka detta först. Vad som dock påvisas är att effekterna av den stundande förändringen kommer att ha ett ännu större genomslag i försäkringssektorn.

83% är villiga att ta finansiella råd från en fullt ut digital tjänst, utan mänsklig support Berätta för ditt nätverk

Omvälvande förändring sker i 3 faser

Allt sker dock inte över en natt, utan mer omvälvande innovation tenderar att ske i ett antal faser.

 1. Revolution
 2. Evolution
 3. Allt förändras

Låt oss ta en avstickare och fördjupa oss i dessa faser innan vi kopplar tillbaka till FinTech-revolutionen.

Revolution – den första fasen

I den första fasen hittar vi de första pionjärerna – de med de vildast visionerna. Det uppstår en initial hype, som media självklart följer med i och späder på. De grundläggande idéerna är rätt, men tajmingen är dålig. Ofta beror det på att teknologin som behövs inte är utvecklad.

Ta som exempel den så kallade IT-boomen under senare delen av 1990-talet. I takt med att Internet fick allt fler användare och den genomsnittliga surfhastigheten ökade i takt med billigare uppkopplingskostnader och förbättrad teknik, framstod möjligheterna att göra affärer som i det närmaste outtömliga.

Vi som var med kommer exempelvis ihåg handelsplatsen Boo.com, vars ambitioner vida översteg det som var tekniskt möjligt. Igen, den grundläggande idéen var rätt, men tajmingen var sisådär. Idag är försäljning av kläder på webben en självklar och snabbväxande affär.

Evolution – den andra fasen

I den andra fasen får skeptikerna och realisterna ”rätt” och inte sällan gör de gällande att ”förändring tar mycket längre tid” än de ursprungliga förespråkarna av förändring ledde oss att tro. Det leder ofelbart till att de tidiga idéerna, som uppstod i den första fasen, misskrediteras.

Tillbaka till mitt exempel om Internet. Efter att IT-bubblan sprack vid millennieskiftet, dödförklarades i princip allt som andades digitalt. Det enda som utvecklades vidare var mer av intern företags-tech. För visst minns vi Intranät och andra portalliknande företagslösningar.

Risktagandet är vid den tiden av naturliga skäl låg och så även innovationshöjden som är mer av karaktären små och ständiga förbättringar. Tyvärr slås flera av de tidiga entreprenöriella initiativen ut.

Men, det som är bra är att det som initierades i den första fasen nu får chansen att härdas. Både vad gäller visioner, teknologi och marknad. Vilket skapar förutsättningar för den tredje fasen då allt sker på en gång.

Allt förändras – den tredje fasen

Nu händer plötsligt allt. De etablerade aktörerna tycks förvånade och helt tagna på sängen, med påföljden att flera av dessa försvinner eller slås samman (och försvinner?). Andra lyckas med transformeringen och frodas i en annan skepnad.

Den traditionella värdekedjan bryts upp och en ny bransch- och maktstruktur träder fram med nya spelare. Och det är vanligt att det är nischaktörerna, ofta i form av mindre startups, som snabbt tar marknadsandelar. Speciellt då dessa är kundfokuserade och erbjuder lösningar på verkliga behov.

Om vi fortsätter analogin med Internet, så är det knappast någon som tvivlar på att digitaliseringen är här för att stanna. Min dotter trodde länge att en bok var en trasig iPad, och min mamma började plötsligt att skicka mig e-post. Att Googla och vara på Facebook är att likna vid ett grundläge.

De ivrigaste påhejarna under 90-talet sågs inledningsvis som riktiga galenpannor. Under den andra fasen blev de häcklade och uthängda och fick i många fall bära skulden för att IT-bubblan sprack. Det som möjligen är ironiskt är att den slutliga effekten av den tredje fasen har varit betydligt större (och visionär) än någon av dessa hade kunnat förutspå.

Frågan man bör ställa sig är var vi varit om ingen tagit de första stapplande stegen!?

FinTech-revolutionen

Låt oss nu återkomma till FinTech-revolutionen. Med insikterna om att en mer omvälvande förändring sker i tre faser, påstår vi att 2017 är året då det händer inom FinTech som bransch.

 1. Efter den globala finanskrisen i slutet av 2008 till börsintroduktionen av det amerikanska lånebolaget Lending Club i december 2014 och en acceleration i VC-finansiering 2015, tar vi oss kortfattat igenom den första fasen.
 2. Allt går med en rasande fart, och den andra fasen sker i viss mening under 2016. Bitcoin svartmålas och det haussade Lending Club upplever fritt fall. Banker och försäkringsbolag anser att de håller i taktpinnen och att de beslutar vad som ska ske och i vilken takt.

Visst, ingen debatterar emot att förändring behövs och att förändring är bra, men entreprenörerna hålls stången och får artigt stå och knacka på dörren. Och om möjligt sälja sin smarta lösning till de etablerade aktörerna. Det trista är att de förvärvade lösningarna sällan får någon verklig grogrund, med följden att de för en tynande tillvaro.

Rationalen för detta är solklar. Den befintliga affären är för vinstgivande och det är få (ingen?) ledningsgrupp som stegar upp till sina ägare och säger att de har en ansats som kommer minska intjäningen på kort sikt, men förhoppningsvis skapa en ny tillväxtkategori på lite längre sikt.

Och visst, bankerna och försäkringsbolagen har ju inte ändrat sin modell på hundra år så det kan vara svårt för många att föreställa sig att de inte är jordens medelpunkt även fortsättningsvis.

Men ack vad de bedrar sig.

Allt förändras under 2017

Det är 2017 och det är dags för den tredje vågen inom FinTech.

Lika viktigt som att de tekniska förutsättningarna är på plats, är att marknaden – vi – är redo. Ett par faktorer som understödjer det senare kan vara att,

 • Kundnöjdheten är i botten och vi som konsumenter är genuint irriterade över att marginalerna är så pass höga, trots att värdet i erbjudandet är så lågt. Vi känner oss maktlösa eftersom att vi är beroende av systemet. Tänk om det fanns alternativ!
 • Myndigheten och lagstiftaren agerar med ambitionen att öka konsumenternas inflytande. Det finns en rad åtgärder så som provisionsförbud och den nya dataskyddsförordningen för att skapa regulatoriska påtryckningar.
 • Media har hittat scoopet och vi kan dagligen läsa om allt från felaktig rådgivning, till oskäliga avgiftsstrukturer, till ren och skär skurkverksamhet (länkar med flit inte till några exempel).

Allt förändras under 2017. Förbered er…

Häng med i FinTech-revolutionen

Om vill ansluta till det som håller på att hända, följ då med i vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med våra insikter.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search