Sparplatsen Tjänstepension

För dig som söker en relevant tjänstepensionslösning för dina medarbetare erbjuder vi Sparplatsen Tjänstepension. Primärt riktar vi oss mot små- och medelstora företag.

  • Tjänsten skapar en individuellt anpassad placeringsportfölj för medarbetaren. Till grund ligger vårt unika fondtorg med institutionellt prissatta ränte- och aktieindexfonder fria från provisioner.
  • Medarbetaren rådges ett relevant försäkringsskydd som tar hänsyn till dennes totala försäkringsbild. Den anställde undviker därmed onödiga kostnader eller brister i försäkringsskyddet.
  • Vi följer upp den anställdes placering löpande.
  • Förvaltningsmodellen är passiv och fokuserar på fördelningen mellan räntefonder och aktieindexfonder som ger den anställde en bred riskspridning.
  • Tjänsten är prissatt genom en låg månatlig fast avgift per medarbetare.

Intresserad av en demo

Vi kommer gärna och demonstrerar vår tjänst för dig. Fyll i din information nedan så hör vi av oss omgående.

Start typing and press Enter to search